• Статистика
  • PET/CT
  • Чернодробна трансплантация,за деца и възрастни
  • CyberKnife,радио-хирургично лечение на тумори без хоспитализация
  • IMRT TruebeamЯдреномагнитен резонанс без хоспитализация
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Свържете се с Д-р Ходжев на посочените телефон или E-mail. Изследването може да се осъществи в рамките на 24 часа от заявката или на планувана дата. Пътуването може да е самостоятелно или с помощта на наш транспорт - шофьор–преводач и настаняване в хотел намиращ се в непосредствена близост до лечебното заведение. Осъществяването на РЕТ-СТ е на следващия ден, когато е и завръщането Ви. Междувременно се подготвя заключението от изследването и превода на медицинските експертизи, които ще бъдат предадени на лекуващия Ви екип.