• PET/CT
 • Чернодробна трансплантация,за деца и възрастни
 • CyberKnife,радио-хирургично лечение на тумори без хоспитализация
 • IMRT TruebeamЯдреномагнитен резонанс без хоспитализация
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Този сайт е създаден за всички, които се интересуват от онкологични заболявания - съмнения за тумори образувания, разпростанението на отделните видове рак и ракови заболявания-рак на белия дроб, рак хранопровода, рак на дебелото черво, рак на гръдната жлеза, лимфома, меланома, овариално-цервикалните карциноми, рак на простата, малигнени заболявания в областта на шията и главата и други. PET-CT е най-напредналата медицинска техника за образна триизмерна диагностика, която се използва предимно в онкологията за установяване на тумори, определяне на стадия им , преценка на ефекта от хирургично и цитостатично лечение, планиране за лъчетерапия и при установява не на налични туморни образувания – преценка за малигненост. Освен това се използва и при болни от епилепсия за локализиране на епилептичното огнище, а също така и при неврологични заболявания като болестта на Алцхаймер за ранно поставяне на диагнозата. Използва се и след сърдечен инфаркт, за определяне на размера на сърдечното засягане и обема на жизнеспособните тъкани. Най-важната му особеност е, че давайки функционални данни и изображения, образите, получаващи се от цялото тяло са триизмерни.

pet-ct-1

PET/CT е най-напредналата медицинска техника за образна диагностика, която се използва предимно в онкологията за установяване на тумори, определяне на стадия им, преценка на ефекта от лечението им, планиране за лъчетерапия и при установяване на налични туморни образувания – преценка за малигненост. Освен това се използва и при болни от епилепсия за локализиране на епилептичното огнище, а също така и при неврологични заболявания като болестта на Алцхаймер за ранно поставяне на диагнозата. Използва се и след сърдечен инфаркт, за определяне на размера на сърдечното засягане и обема на жизнеспособните тъкани. Най-важната му особеност е, че давайки функционални данни и изображения, образите, получаващи се от цялото тяло са триизмерни.

Къде се използва PET?

Най-често се използва в онкологията /85%/. В кардиологията /10%/ и в неврологията /5%/ също има индикации за провеждане на РЕТ/СТ.

 1. При онкологичните изследвания се прави изображение на цялото тяло. Дава данни доколко съмнителните лезии представляват ракова тъкан или не, разпространени ли са из тялото, отчита се ефекта от проведеното лечение, появяват ли се отново след лечението.
 2. Кардио РЕТ- прави се образна диагностика само на сърцето. Това е най-сигурният метод, който се използва за установяване на жизнеността на сърдечния мускул.
 3.  Мозъчен РЕТ; Използва се при установяване разположението на епилептичните огнища, които не се повлияват от медикаментозно лечение и се преценява необходимостта от хирургично лечение. Използва се и при болестта на Алцхаймер за ранна диагноза и за отделянето й от други състояния на деменция.

Какви са индикациите на PET при онкологичните случаи?

 1. 1При изследване на образувания, за които има вероятност да са злокачествени и са установени с други образни методи

Използува се при следните видове малигнени заболявания:

 • Карцином на белите дробове
 • Карцином на хранопровода
 • Карцином на дебелото черво
 • Карцином на гръдната жлеза
 • Лимфома
 • Меланома
 • Овариално-цервикален карцином
 • Малигнени заболявания в областта на главата и шията

2 - Използва се при определяне на стадия на установено туморно образование преди започването на лечението и определяне на ефекта след проведеното лечение;

3 - При оценяване на повлияването от лечението; ако недостатъчният ефект от приложената химиотерапия при пациента бъде установен в ранен период, то схемата на лечението може да бъде променена.

4 - След проведената терапия за оценяване на състоянието

5 - При определяне на стадия на първоначален тумор и даване на прогноза /особено за тумори в областта на главата и шията или при глиоми

6 - При определяне на място за биопсия – точната локализация осигурява и прецизност на диагнозата.

Кои са материалите, които се използват за РЕТ диагностиката?

В днешно време се използва предимно /в 95 % от случаите/ f-18 и FDG ( 2 – Florodeoksi-D-глюкоза), която проследява метаболизма на глюкозата. Освен това се използват разпръскващи позитронни радионуклеиди С-11, N-13, О-15, които се свързват с различни агенти и така се получават данни за перфузионния метаболизъм и за рецепторите.