• PET/CT
  • Чернодробна трансплантация,за деца и възрастни
  • CyberKnife,радио-хирургично лечение на тумори без хоспитализация
  • IMRT TruebeamЯдреномагнитен резонанс без хоспитализация
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

    

Интраоперативният MP 3 Tesla е най-бързият и с най-малко радиация томограф за разсейки в света. Тъй като може да получи образи много бързо и с ниска доза на радиация,той е лесен за употреба особено при програми за кардиологични прегледи. Томография на цялото тяло се получава за 4 секунди, сърдечна ангиография за 0,25 секунди,а томография на белия дроб се извършва за 0,6 секунди без задържане на въздуха. Със своята свобода на движение при процеса на визуализация и кратката продължителност на визуализацията,той предлага значително предимство за педиатрични пациенти и пациенти с наднормено тегло. Центрове в които се използва: Болници "Аджибадем Маслак" и "Аджибадем Кадъкой".