• PET/CT
 • Чернодробна трансплантация,за деца и възрастни
 • CyberKnife,радио-хирургично лечение на тумори без хоспитализация
 • IMRT TruebeamЯдреномагнитен резонанс без хоспитализация
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ГАМА НОЖЪТ ПРОМЕНИ ЛЕЧЕНИЕТО НА МОЗЪЧНИ ТУМОРИ

Терминът радиохирургия е въведен в медицината от шведския мозъчен хирург Ларс Лексел и се отнася до процеса на насочване на множество ниско енергийни радиоактивни лъчи, които не увреждат мозъчната тъкан, към зоната на заболяването в черепа и променят засегнатата тъкан чрез фокусиране върху точката на заболяването и освобождаване на силна доза радиация единствена в тази точка.

Какво представлява Гама ножа?

Гама ножа направи възможно лечението на начин, без открита операция, така че пациентът може да се прибере у дома още същия ден. За кой заболявания се използва? Гама ножът се използва при АВМ (вродени артериовенозни малформации на мозъка), мозъчни заболявания и функционални заболявания. За да може да се приложи лечение с Гама ножа, туморът трябва да бъде с диаметър по-малко от 3.5 см.

Гама ножът елиминира нуждата от анестезия и реанимация и отнема само няколко часа, като предлага на пациентите лечение, което не изисква операции. Повечето пациенти се връщат към нормалния си живот в деня след лечението.

Защо Гама ножът се предпочита?

Днес хората желаят да решат здравните си проблеми с по- прости процедури и за тази цел се провеждат мащабни медицински изследвания. Радио-хирургията с Гама нож отговаря на тази нужда, тъй като тя представлява техника, която не налага отваряне на черепа.

Гама ножът е техника за радио хирургия, която е използвана за първи път през 1968 г. В началото е прилагана в малко болнични заведения, но след като терапевтичните й предимства са потвърдени, употребата й се е популяризира. Днес Гама Нож се използва в около 300 центъра в цял свят. Според статистическите данни от 2012 г, приблизително 600 000 пациенти с различни мозъчни заболявания са лекувани с Гама нож.

Няма друг апарат в тази област, който да се доближава до точността на Гама ножа или да е помогнал на толкова много пациенти. „Gamma Knife Perfexion” новият високотехнологичен модел на Гама Ножа, който е определен като златния стандарт в радио-хирургията, съкращава процеса на лечение на мозъчни тумори безболезнено и без отворена операция, като предлага на пациентите спокойствие и комфорт. Съвременната му компютърна програма помага на специалистите при планирането на лечението.

Как се прилага?

Процедурата с Гама нож включва идентифициране на зоната на заболяването в черепа, който се стабилизира със стереотактична рамка, след което към зоната се насочват 192 гама лъча от източници на кобалт. Ниско енергийни лъчи от множество източници прилагат висока доза радиация до точката, към която е насочена радиацията, без да увреждат здравата част на мозъка.

Как работи Гама ножът?

Стереотактичната радиохирургия засяга клетките подобно на другите техники за радиохирургия. С Гама ножа туморът или болните клетки не се отстраняват. Вместо това, ДНК-то на клетките се нарушава, в следствие на което туморните клети губят нормалните си функции и умират, тъй като не са в състояние да се делят и да получават хранителни вещества. Скоростта на свиване на тумора е приблизително равна на скоростта на растеж. При пациенти, които имат абнорманлно преплитане на кръвоносните съдове, известно още като АВМ, Гама ножът кара стените на кръвоносните съдове да се уплътнят и запушат. Целта на лечението е да спре растежа на тумора. Ако туморът не продължава да расте след лечението, това означава, че то е успешно. С времето туморът се свива. Намаляването на размера, обаче, може да отнеме години при доброкачествени тумори и месеци при злокачествени тумори и метастази. Заличаването на АВМ преплитане на кръвоносни съдове се случва с течение на времето, обикновено за 2-3 години.

Предимствата на лечението с Гама нож

 • Може да елиминира нуждата от отворена операция при редица мозъчни тумори
 • След процедурата се наблюдават малко негативни ефекти
 • Не се налага обща анестезия
 • Пациентът може да се върне у дома в деня след лечението
 • Няма период на възстановяване
 • По главата и скалпа няма разрези
 • Косата не трябва да се подстригва и не окапва
 • Огромна полза с малък дискомфорт
 • Възможност за бързо завръщане на работа
 • По-евтино от някои хирургични процедури
 • Здравата мозъчна тъкан се излага на много малко радиация

Области в които се прилага радиохирургията с Гама ножа

Гама ножът се използва в цял свят от 1968 г. насам при все по-голям брой пациенти с различни заболявания. Гама ножът е наречен „златният стандарт” в стереотактичната радиохирургията. Към 2012 г, почти 600 000 пациенти са лекувани с него в световен мащаб. Радиохирургия с Гама ножа се използва в болница „Kozyatağı” на Здравна организация Acıbadem, за следните заболявания:

Пациенти със заболявания на кръвоносните съдове:

Артериовенозни малформации (вродено преплитане на кръвоносните съдове в мозъка) Каверноми

 • Пациенти с доброкачествени тумор
 • Вестибуларни шваноми (тумор на слухово-равновесния нерв)
 • Хемангиобластоми
 • Менингиоми
 • Хордоми
 • Тумор на хипофизата
 • Тригеминални шваноми
 • Тумори на пинеалния регион
 • Краниофарингеоми
 • Тумор на югуларно телце

 

 • Пациенти със злокачествени тумори
 • Метастази
 • Увеална меланома
 • Някои глиални тумори
 • Хемангиоперицитом
 • Назофарингеален карцином
 • Пациенти с двигателни нарушения
 • Тремори свързани с Паркинсон
 • Есенциален тремор
 • Пациенти с функционални заболявания
 • Тригеминална невралгия
 • Труднодостъпни тумори, разположени дълбоко в мозъка

Пациенти, които не могат да понесат хирургическа операция поради причини като възраст, медицинско състояние и общ статус

Пациенти, които отказват отворена операция

Болница "Аджъбадем Козятагъ" е една от 5-те болници на група Аджъбадем, които имат Център за лъчетерапия. Центърът е оборудван с най-високотехнологичната апаратура в света за лечение на онкологични заболявания. Гама ножът,който е признат за "Златния стандарт " за радиохирургично лечение на мозъчни тумори е още една технология, която отличава болница "Аджъбадем Козятагъ". Гама ножът предлага безболезнено лечение и елиминира нуждата от хирургическа интервенция, тъй като той може да отстрани или да смали туморите с един курс на лечение. Лечението с Гама нож не изисква анестезия и приключва за кяколко часа, след което пациентът може да се прибере у дома същият ден.