• PET/CT
  • Чернодробна трансплантация,за деца и възрастни
  • CyberKnife,радио-хирургично лечение на тумори без хоспитализация
  • IMRT TruebeamЯдреномагнитен резонанс без хоспитализация
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Най-важната характеристика на този апарат е способността му да получава образи на мозъка. При черепно-мозъчни операции се използва и специален механизъм, които дава на хирурга образ на оперативната зона без пациентът да се реанимира. Образите получени по този начин могат да бъдат оценени по време на операцията и тя да се извърши по по-ефективен начин. Това означава,че хирургът може да придобие представа относно размера и положението на тумора дори при труднодостъпни зони. Тъй като рисковете от непълно отстраняване на тумора ,увреждане на функциониращи области,опериране на неправилно място са елиминирани, не се налага втора операция.

Центрове в които се използва: Болница "Аджибадем Козятагъ".