• PET/CT
  • Чернодробна трансплантация,за деца и възрастни
  • CyberKnife,радио-хирургично лечение на тумори без хоспитализация
  • IMRT TruebeamЯдреномагнитен резонанс без хоспитализация
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Мамограф,който предлага двуизмернии триизмерни образи с отлично качество при най-ниски дози. Със своя капацитет за двуизмерна и триизмерна (с множество разрежи) томосинтетична визуализация, той предлага невероятни възможности за ранно диагностициране на рака. Получените томосинтезни разрези увеличават надежността на диагнозата. Серия от дигитални образи на гърдата се получават на тънки слоеве и от тези слоеве се синтезира триизмерен образ на гърдата. Проблемите на тъканите могат да се изследват не на единичен слой, както е при стандартаната мамография, а на тънък слой от дигитални образи на гърдата. По този начин става невъзможно да се пропуснат проблематичните зони и рака на гърдата.

Центровете в които се използва : Болница "Аджъбадем Маслак" и Болница "Аджъбадем Кадъкой"