• PET/CT
  • Чернодробна трансплантация,за деца и възрастни
  • CyberKnife,радио-хирургично лечение на тумори без хоспитализация
  • IMRT TruebeamЯдреномагнитен резонанс без хоспитализация
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Линеен ускорител LINAC, който се състои от три отделни тактики на лъчетерапия: IGRT, IMRT и и SRT/SRC. Той се използва за диагностика и лечение и предлага на пациентите значителни предимства. С IGRT се прилага образно направлявана лъчетерапия. С IMRT се прилага радиация с модулиран интензитет. По този начин, чрез регулиране на радиацията разпределението на желаните дози върху третираните зони е идеално. Докато върху тумора се прилагат високи дози,здравите тъкани са защитени в най-голяма степен. С технологията SRT/SRC се прилага свръх прецизна лъчетерапия. С тозу метод е възможно да се прилага свръхпрецизна радиация на много малки тумори с милиметрични размери. По този начин докато върху тумора се прилагат високи дози, здравите тъкани получават слаба радиация.

Центровете в които се използва:
Болница "Аджъбадем Маслак"
Болница "Аджъбадем Козятаъ"
Болница "Аджъбадем Бурса"
Болница "Аджъбадем Адана"
Болница "Аджъбадем Кайсери"