• PET/CT
  • Чернодробна трансплантация,за деца и възрастни
  • CyberKnife,радио-хирургично лечение на тумори без хоспитализация
  • IMRT TruebeamЯдреномагнитен резонанс без хоспитализация
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

"Rapidarc" е ултрамодерен уред за лечение на онкологични заболявания, известен като "Ротационна терапия с модулиран интензитет". "Rapidarc", който е с образно насочване и който намалява продължителността на лъчетерапията от 15-30 минути до 2 минути, предлага изключително удобство при лечение. За разлика от други уреди, той отделя радиация в движение, завъртайки се около пациента. По този начин лечението приключва бързо, без да се дава възможност на пациента да мърда. Благодарение на „Rapidarc”, който е линеен ускорител (LINAC), продължителността на IGRT се намалява до 2 минути, като престоят на пациента върху масата също е 2 минути. Това позволява целият процес да бъде завършен за 4 минути, като по този начин курсът на лечение, които при конвенционалните методи продължава 30-45 минути, завършва за 4 минути.

Центровете в които се използва: Болница "Acıbadem Maslak"